Forex žodynas

Arbitražas (Arbitrage) – vienos valiutos pozicijos atidarymas (uždarymas) ir tuo pačiu metu tos pačios valiutos pozicijos uždarymas (atidarymas) kitoje (surištoje) rinkoje, norint gauti pelną dėl kainų skirtumo rinkoje.

Ask (Ask price) – kaina, pagal kurią bankas/brokeris parduoda klientui finansinį instrumentą.

Bazinė valiuta (Base currency) – pirmoji valiuta valiutinėje poroje.

Bazinis taškas (Basis point) – viena šimtoji procento dalis (naudojamas CB procentinių normų atžvilgiu).

Bazinė norma – procento norma, kurią bankai ima iš savo labiausiai mokių korporatyvinių klientų.

Juostinis grafikas (bar chart) – kainų pokyčių vaizdavimas per laiko vienetą (periodą) stulpelinės diagramos pavidalu. Keturios stulpelio kainos reikšmės: Open (atidarymas), High (maksimumas), Buy limit (Pirkimo riba) – nurodymas pirkti valiutą už žemesnį kursą nei esantis rinkoje esamu laiku.

Buy stop – nurodymas pirkti valiutą už aukštesnį kursą, nei esantis rinkoje esamu laiku.

Balansas (Balance) – prekybos sąskaitos suma po paskutinio sandorio įvykdymo.

Bid (Bid Price) – kaina, už kurią bankas/brokeris iš kliento perka finansinį instrumentą.

Brokeris (Broker) – tarpininkas, kuris kliento pavedimu vykdo prekybines operacijas ir gauna už tai komisinius.

Bulius (Bull) – rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kainos kils, ir vykdantis atitinkamą prekybinę operaciją.

Bulių rinka (Bull market) – rinka, charakterizuojama kainų augimu (kurso).

Grįžtamasis patikrinimas (back testing) – didelio istorinių kainų duomenų kiekio naudojimas siekiant nustatyti prekybinės sistemos efektyvumą.

Bendrasis vidaus produktas (BVP)(Gross Domestic Product – GDP) – šalyje pagamintų prekių ir paslaugų savikaina.

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) (Gross National Product – GNP) – bendrasis vidaus produktas plius pelnas, gautas iš investicijų arba darbų, įvykdytų užsienyje.

Valiuta (Currency) – bet kokia pinigų forma, išleista valstybės arba centrinio banko, naudojama kaip teisėta mokėjimo priemonė.

Valiutos kursas – valiutos vertė, išreikšta kitos valiutos vienetais per pirkimo-pardavimo sandorius.

Valiutos pora (Currency pair) – dvi valiutos, iš kurių sudaryta kotiruotė Forex valiutos rinkoje, pavyzdžiui, EUR/USD.

Valiutos keitimas (Forex, FX) – vienu metu vienos valiutos pirkimas ir kitos pardavimas.

Valiutos rizika (Currency risk) – vienu metu vienos valiutos pardavimas ir kitos pirkimas.

Svyruojanti marža (variation margin) – lėšos, kurias brokerio nurodymu klientas turi pervesti kaip garantiją. Šis terminas paprastai naudojamas papildomoms lėšoms, kuria klientas turi įnešti dėl nepalankaus rinkos judėjimo.

Pasverti slankieji vidurkiai (Weighted moving average) – slankieji vidurkiai, kurios apskaičiuojant kiekvienai kainos reikšmei suteikiamas svoris. Paprastai pačiam paskutiniam rodikliui suteikiamas didelis svoris.

Nebiržinė rinka (over the counter – OTC) – terminas naudojamas apibūdinti sandorius, sudaromus ne biržoje.

Vienos dienos periodas (Intra-day) – bet koks laiko periodas, trumpesnis už dienos.

Vienos dienos prekiautojas. (Day trader) – rinkos dalyvis, kuris rinkoje atidaro ir uždaro pozicijas biržos sesijos metu ir nepalieka atidarytų pozicijų tarp sesijų.

Elioto bangų analizė (Elliott Wave Analysis) – finansinių rinkų techninės analizės metodas, paremtas Elioto bangų teorija.

Augimo tendencija (Uptrend) – kainų augimas, lydimas augančių maksimų ir/ar minimų atsiradimu.

Skaičiuojamoji valiuta (Counter currency) – antra valiuta poroje.

Priešpriešinis sandoris (offsetting transaction) – sandoris, kuriuo siekiama pašalinti arba sumažinti dalį arba visą rinkos riziką atidarytai pozicijai.

Prekybos laikas, prekybos sesija – laiko intervalas, kurio metu vykdoma prekyba pagal konkretų kontrakto tipą.

Sąskaitos išrašas (Statement Account) – dokumentas (tvirta arba elektroninė kopija), kuriame yra duomenys apie Kliento įvykdytas operacijas ir sąskaitos būklę už tam tikrą periodą.

Grafikas (Chart) – grafinis nustatyto finansinio aktyvo kainos (kurso) pokyčio vaizdavimas.

Atsiskaitymo data (Value date) – data, kurią finansinio sandorio pusės sutaria įvykdyti savo įsipareigojimus, t. y. įvykdyti mokėjimus.

Sandorio data (Transaction date) – sandorio įvykdymo data.

Dviguba viršūnė (Double top) – toks kainų judėjimas, kai kainos dukart pakyla iki dviejų vienodų maksimumų. Išoriškai primena „M“.

Dvigubas dugnas (Double bottom) – (paprastai) oficialus tyčia pervertinant, valiutos keitimo kurso mažinimas vykdomas valstybinių organų.

Dvipusė kotiruotė (keitimas) (Two-way price) – Forex rinkoje dviejų kainų nustatymas valiutai: valiutos pirkimo ir pardavimo kainos.

Devalvacija (Devaluation) – (dažniausiai) oficialus valiutos keitimo kurso mažinimas tyčia pervertinant, vykdomas valstybinių organų.

Depozitas (Deposit) – lėšos, perkeltos į Kliento sąskaitą.

Derivatyvas (Derivative) – kontraktas, kurio kaina keičiasi kartu su surišto ar bazinio vertybinio popieriaus, fjūčerso ar kito fizinio instrumento kaina. Labiausiai paplitęs instrumentas – opcionas.

Deficitas (deficit) – neigiamas mokėjimo balansas.

Diapazonas (Range) – atstumas tarp aukščiausios ir žemiausios kainos per duotąją sesiją.

Divergencija (Divergence) – dispersija – situacija, kurioje du ar daugiau indeksų grafikų duoda sklaidą su kainų grafiku.

Ilga pozicija (Long position) – prekybos pozicija, kurios pelnas auga augant rinkos kainai.

Dienos įsakymas (End of day order – EOD) – įsakymas pirkti (parduoti) valiutą už nustatytą kainą dienos prekybos metu.

Euras (Euro) – vieninga Europos valiuta, įvesta 1999 metais ir pakeičianti daugumos Europos šalių, įeinančių į Europos Sąjungą, nacionalines valiutas.

Europos centrinis bankas (European Central Bank, ECB) – centrinis Europos Sąjungos bankas, įkurtas leisti eurą.

Uždaryta pozicija (Closed position) – rinkos pozicija, pagal kurią buvo atliktas atvirkštinis sandėris ir įvykdytas atitinkamas pelno/nuostolio skaičiavimas.

Kainų atotrūkio užpildymas (Filling in the gap) – procesas kainų vakuumo užpildymui, kuris atsirado dėl kainų atotrūkio.

Apsauginis stop-įsakymas (Protective stop) – įsakymas, kuriuo pagal treiderio nustatytą kainą automatiškai uždaromas sandėris.

Poliariškumo pakeitimas (Сhange of polarity) – procesas, charakterizuojamas pardavėjų ir pirkėjų aktyvumo pokyčiu, kurio metu palaikymo ir pasipriešinimo lygiai susikeičia vietomis.

Santykinės jėgos indeksas (Relative Strength Index) – kiekybinis rodiklis, rodantis uždarymo kainų augimo santykį su kainų mažėjimu per tam tikrą laiko tarpą. Išplėtotas U. Valderio.

Vartotojų / techninis indikatorius (Indicator, custom/technical) – matematinė finansinio instrumento kainų ir/arba apimčių išraiška siekiant prognozuoti būsimus kainų pokyčius. Techninių indikatorių signalų pagrindu priimami sprendimai dėl to, kada atidaryti ar uždaryti poziciją.

Intervencija (Intervention) – centrinio banko aktyvus kišimasis į rinką, siekiant pakeisti tam tikros valiutos kursą.

Infliacija (Inflation) – ekonomikos būklė, kai vartojimo prekių kainos auga, o vartotojų perkamoji galia mažėja.

Pradinė marža (Initial margin) – užstatas, rinkos dalyvių įnešamas pozicijos atidarymui. Marža skirta garantuoti įsipareigojimų vykdymą.

Kabelis (Cable) – valiutos poros kursas GBP/USD (žarg.).

Kivi (Kiwi) – Naujosios Zelandijos dolerio pavadinimas treiderių žargonu.

Kliringas, Atsiskaitymas (Clearing) – sandorio savitarpio atsiskaitymų užbaigimas.

Komisija (Commission) – komisinis atlygis, kurį ima brokeris (ar kitas tarpininkas) už Kliento vardu vykdomą operaciją.

Konsolidacija (Сonsolidation) – toks horizontalaus kainų pokyčio periodas siauroje kainų juostoje, po kurio tęsiasi prieš tai buvusi rinkos tendencija.

Kontraktas (Contract) – standartų priimta sandorio visuma.

Trumpoji pozicija (Short position) – pozicija, kurios pelnas auga mažėjant rinkos kainai. Kai atidarant poziciją rinkos dalyvis parduoda bazinę valiutos porą, sakoma, kad jis užima trumpąją poziciją.

Korekcija, Korekcijos periodas (Retracement, Correction) – priešingas kainų judėjimas arba kainos atsitraukimas nuo buvusio maksimumo ar minimumo, išreikštas procentais.

Kotiruotė (Quote, Quotation) – nurodoma rinkos kaina. Ji sudaryta iš dviejų skaičių (Bid/Ask), vienas iš jų rodo tam tikro finansinio aktyvo pirkimo kainą, o kitas – pardavimo kainą, esamu laiko momentu.

Kredito svertas (Leverage) – sandorio apimties santykis su būtinu garantijos dydžiu

Kryžminė valiutos pora, Kryžminis kursas (Cross currency pairs, Cross-Rate) – dviejų valiutų keitimo kursas, kai nei viena valiuta nėra JAV doleris, pavyzdžiui, EUR/GBP.

Žiedinis sandėris (Round trip) – vienodo valiutos kiekio pirkimas, o paskui pardavimas arba atvirkščiai (pardavimas – paskui pirkimas).

Pardavimų kulminacija (Selling climax) – staigus rinkos kritimas po ilgo kainų mažėjimo periodo su sąlyga, kad po tokio kritimo rinka pasisuka žemyn.

Kursas (Rate) – vienos valiutos kaina, išreikšta kitos valiutos vienetais.

Likvidacija (Liquidation) – esamos pozicijos uždarymas įvykdant priešingą sandorį.

Likvidumas (Liquidity) – rinkos stabilumo charakteristika. Rinka skaitoma likvidi, jei įvykdytas joje stambus sandoris stipriai neveikia kainų pokyčio.

Ribinis nurodymas (Limit order) – nurodymas pirkti ar parduoti valiutą už nustatytą kainą arba geresnę kainą. Ribinis nurodymas būna dviejų tipų – Day ir GTS (Good Till Cancel).

Stulpelinė diagrama (Bar chart) – kainų grafiko tipas, kurio kiekvienas elementas parodo keturias pagrindines kainas: kainos maksimumas ir minimumas, kurių pagrindu vaizduojama vertikali riba, o taip pat atidarymo ir uždarymo kainos, kurios pažymimos atitinkamai iš kairės ir dešinės nuo vertikalios ribos.

Krypties linija (Trendline) – linija kainų grafike, jungianti augančius arba mažėjančius maksimumus.

Kaklo linija (Neckline) – linija, jungianti pečius kainų grafiko modelyje „Galva ir pečiai“. Jei kainos išeina už šitos linijos ribų, tai yra signalas treideriams: žemiau linijos tiesiame modelyje – signalas „meškoms“, o aukščiau linijos apverstame modelyje – signalas „buliams“.

Lotas (Lot) – sandorio dydis ir mato vienetas. Sandorio dydis išreiškiamas sveiku arba trupmeniniu lotų skaičiumi.

Klaidingas prasilaužimas (False breakout) – trumpalaikis finansinio aktyvo kainų (kurso) judėjimas per tam tikrą sąlyginę ribą (buvusi viršūnė ar dugnas, konsolidacijos lygis), o paskui grįžimas į priešingą pusę.

Marža (Margin) – būtina priemonių apimtis, įnešta rinkos dalyvio prekybos operacijoms vykdyti.

Maržinė prekyba (Margin trading) – Kliento vykdomos prekybos operacijos finansų rinkose, naudojant maržinę sąskaitą, atidarytą pas brokerį (margin account). Vertybinių popierių pirkimo operaciją su maržine sąskaita sudaro tai, kad klientas dalį sandorio apmoka savo piniginėmis lėšomis (įneša garantiją – margin), o likusiai sumai brokeris suteikia kreditą su kreditiniu svertu.

Rinkos formuotojas (Market maker) – stambūs bankai ir finansinės kompanijos, nustatančios esamą valiutos kursą dėl savo operacijų reikšmingos dalies bendroje rinkoje.

Rinkos nurodymas (Market order) – nurodymas delsiant pirkti/parduoti valiutą pagal esančia šiuo momentu kainą.

Lokys (Bear) – rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kaina mažės ir vykdantis atitinkamą prekybinę operaciją.

Lokių rinka (Bear market) – rinka, išsiskirianti palaipsniui mažėjančiomis kainomis per tam tikrą laiko periodą.

Tarpbankinė norma (Interbank rates) – valiutų kainos atžvilgiu viena su kita, skelbiamos tarp stambiųjų bankų.

Priemoka (premium) – skirtumas valiutos rinkoje, kurio dydžiu išankstinė (forward) arba fjūčerinė (future) kaina viršija spotinę (spot) kainą.

Paskyrimas (accrual) – proporcinis premijos priskyrimas arba surinkimas išankstiniams valiutos sandoriams, kurie turi tiesioginį ryšį su depozitinių mainų sandoriais (žr. „Procentinis arbitražas“) konkretaus sandorio laikotarpiu.

Būtinoji marža (Necessary Margin) – tai suprantama kaip lėšų suma, reikalinga bet kurio finansinio produkto pozicijos atidarymui ir atidarytos pozicijos palaikymui.

Nerealizuotas pelnas arba nuostolis (Unrealized gain/Loss) – atidarytos pozicijos pelnas arba nuostolis, treiderio apskaičiuotas pagal esamų valiutos kursų pokyčius. Tampa realizuotu pelnu (nuostoliu), kai uždaroma pozicija.

Neto pozicija, tuščia pozicija (Net position) – parduotos (nupirktos) valiutos kiekis, neuždarytas priešingais sandoriais.

Apatinis spyruokliavimas (Spring) – vieno iš „bulių“ signalų pavadinimas, kainų prasiveržimas per apatinę horizontalią stagnacijos juostą ir toliau sekantis kainų kilimas aukštyn, aukščiau palaikymo srities.

Nemažėjanti tendencija (Downtrend) – finansinio aktyvo laipsninis kainų (kurso) mažėjimas tam tikrame laiko periode.

Aprūpinimas (Collateral) – aktyvios lėšos, tarnaujančios kaip garantija įsipareigojimams vykdyti.

Nuvertėjimas, sumažėjimas (Depreciation) – sumažėjimas, valiutos kurso kritimas dėl rinkos procesų.

Stagnacijos sritis arba juosta (Congestion zone or band) – maži kainų svyravimai siauros horizontalios juostos ribose.

Apsisukimas (Turnover) – visų įvykdytų sandorių atsipirkimo kaina, išreikšta pinigais, už nagrinėjamąjį laiko periodą.

Pirmaujantys (Pagrindiniai) rodikliai (Leading indicators) – duomenys, pagal statistiką prognozuojantys rinkos ir ekonomikos elgesį.

Pasirinkimo kontraktai (Options Contract) – sutartis dėl teisės pirkti/parduoti aptartą prekių kiekį už nustatytą kainą per nustatytą laikotarpį.

Nurodymas (Order) – Kliento nurodymas uždaryti arba atidaryti pasirinkto finansinio instrumento nustatyto dydžio poziciją.

Osciliatorius (Oscillator) – terminas, naudojamas finansinių rinkų techninėje analizėje: tempo kreivė, kuri svyruoja apie nulinę liniją (arba tarp 0 ir 100%), techninis indikatorius, parodantis rinkos perpirkimo arba perpardavimo būklę. Osciliatoriui pasiekus maksimalią reikšmę, rinka būna perpirkimo būklėje, minimalią – perpardavimo būklėje.

Atšokimas (Rebound) – rinkos kainų judėjimo krypties pasikeitimas po to, kai ilgalaikė jų augimo ar kritimo tendencija privedė prie to, kad rinkos dalyviai laiko susidariusius kainų lygius per daug aukštais ar žemais.

Ilgos pozicijos atidarymas (Going long) – finansinio aktyvo pirkimas (akcijų, prekių ar valiutos) su tikslu investuoti arba spekuliuoti.

Trumpos pozicijos atidarymas (Going short) – finansinio aktyvo pardavimas (akcijų, prekių ar valiutos) su tikslu investuoti arba spekuliuoti.

Pozicijos nebuvimas (Square) –atidarytos treiderio pozicijos nebuvimas, laikantis nupirktų ir parduotų prekių ar valiutų apimčių lygybės.

Valiutos pora (Currency pair) – dvi valiutos kotiruotėje keitimo rinkoje.

Perpirkimas (Overbought) – rinkos situacija po staigaus kilimo, kurios metu galimas koreguojančio kritimo vykdymas.

Pozicijos perkėlimas (Roll-over, Overnight) – valiutos keitimo pozicijos perkėlimo kitai dienai procesas.

Revalvacija (Revaluation) – valiutos kurso augimas dėl Centrinio banko veiksmų.

Perpardavimas (Oversold) – rinkos situacija po staigaus kritimo, kurios metu galimas koreguojančio kilimo vykdymas.

Susikirtimas (Crossover) – rinkos indikatorių susikirtimas iš apačios į viršų, arba iš viršaus į apačią. Pirmasis susikirtimas vadinamas „bulių“, antrasis – „lokių“.

Pipsai (žarg.) – treideris, kuris uždirba iš mažų (minimalių) kainų (kurso) pokyčių.

Plaukiojantis pelnas arba nuostolis (Floating profit or the loss) – galimas atidarytos pozicijos pelnas arba nuostolis prie esamo kurso.

Parama (Support) – kainų lygis, kuriam esant aktyvūs pirkimai gali pristabdyti tendenciją arba apsukti ją link didėjimo.

Patvirtinimas (Confirmation) – žodinis, rašytinis ar elektroninis patvirtinimas dėl atlikto sandorio.

Pozicija (Position) – bendras vienos šalies valiutos kiekis, įsigytas arba buvęs rinkos dalyvio nuosavybe.

Pozicija „flat/square” (position “flat/square”) – pilnai kompensuota pozicija, vienodo tos pačios valiutos kiekio pirkimas ir pardavimas.

Politinė rizika (political risk) –nepalankaus poveikio treiderio pozicijai rinkoje tikimybė dėl valstybės politikos pasikeitimo.

Fibonači seka (Fibonacci Sequence) – skaičių seka, gauta italų matematiko Leonardo Fibonači. Skaičių duomenys plačiai vartojami techninėje analizėje norint nustatyti įvairių kainų lygius.

Pristatymas (Delivery) – toks sandėris Forex rinkoje, kurio metu vyksta realios prekės ar valiutos perdavimas pardavėjo pirkėjui.

Pelnas (Profit) – prekybos sandėrio pajamų viršijimas virš jo išlaidų.

Įsakymas, galiojantis iki atšaukimo (GTC) – įsakymas pirkti arba parduoti už nurodytą kainą. Lieka galiojantis iki atšaukimo arba įvykdymo.

Įsakymas, atšaukiantis kitą įsakymą (GTC) – tai iš esmės du įsakymai, įvykdžius bent vieną, antrasis automatiškai anuliuojamas.

Prasilaužimas, pramušimas (Breakout) – palaikymo ar pasipriešinimo lygio susikirtimas.

Prognozė (Forecast) – būsimos tendencijos įvertinimas, naudojant prieinamos informacijos tyrimus ir analizę.

Paprastas slenkantis vidurkis (Simple moving average) – vidutinė kainų reikšmė per tam tikrą periodą, iš kurio atimami patys seniausi duomenys, kai gaunami nauji.

Pipsas (Pip, point, tick) – minimalus valiutos kainos pokyčio dydis. Paprastai tai antrasis arba ketvirtasis dešimtainis ženklas po kablelio, tai yra atitinkamai 0,01 arba 0,0001.

Kontrakto dydis (Contract Size) – prekyba vykdoma kontraktais, turinčiais standartinį dydį.

Spraga (Gap) – situacija, kada finansinio aktyvo kaina atidarant prekybos sesiją skiriasi nuo kainos, užfiksuotos uždarant prieš tai buvusią sesiją; tuo metu atsiranda neužpildytas kainų diapazonas.

Ralis (Rally) – veržlus kainų (kursų) augimas finansų rinkose.

Reakcija (Reaction) – kainų (kursų) judėjimas prieš viešpataujančią tendenciją finansų rinkoje.

Rizika (Risk) – polinkis pokyčiui, kurio tikimybė nežinoma. Dažniausiai vartojama neigiama prasme, norint pažymėti nepalankių pokyčių atėjimo tikimybę.

Augimas (Appreciation) – vienos ar kitos valiutos paklausos didėjimas rinkoje ir, tokiu būdu, jos pozicijos įtvirtinimas.

Svisi (Swissy) – dilerių žargonu taip vadinamas Šveicarijos frankas.

Laisvos lėšos (Cleared funds) – lėšos, skirtomis sandorių sudarymui, kuriomis disponuoja rinkos dalyvis.

Svopas (Swap) – pirkimas ir pardavimas vienu metu to pačio kiekio nustatytos vliutos kiekio su skirtingomis keitimo datomis.

Sandoris (Tomorrow next (tom/next)) – valiutos pirkimas ir tuo pat metu pardavimas numatant pristatymą sekančiai dienai.

Sandoris pagal pasiūlytą kainą („Hit the bid”) – valiutos pirkimas (pardavimas) už tą kainą, kuri buvo pasiūlyta.

Apsigręžimo sesija (Reversal session) – sesija, kurios proceso metu pasiekiamas naujas kainų minimumas, o uždarymo sesijos kaina tuo metu yra aukštesnė už paskutinės sesijos uždarymo kainas. Ir atvirkščiai – pasiekiamas naujas kainų maksimumas, o sesijos uždarymo kaina yra žemesnė, nei paskutinės sesijos.

Mažėjančio kainų diapazono sesija (Inside session) – sesija, kurios metu kainos svyruoja siauresniame kainų diapazone, nei paskutinės sesijos kainų diapazonas.

Valiutos simboliai (Currency symbols) – valiutų žymėjimas trimis raidėmis Forex rinkoje ir apskritai finansiniuose dokumentuose: AUD – Austrijos doleris, CAD – Kanados doleris, EUR – euras, JPY – Japonijos jena, GBP – Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, CHF – Šveicarijos frankas.

Pasipriešinimas (Resistance) – kainos lygis, kuriam esant, Jūsų nuomone gali įvykti pardavimas.

Neatidėliotinas valiutos keitimo sandoris (Spot) – sandoris, kuris vykdomas nedelsiant, tačiau pinigų perdavimas paprastai įvyksta po dviejų dienų nuo minėto sandorio sudarymo.

Neatidėliotina valiutos keitimo sandorio kaina (Spot price) – esama rinkos kaina. Atsiskaitymai pagal tokius sandorius paprastai įvyksta per dvi darbo dienas po sandorio sudarymo.

Spredas (Spread) – skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos.

Atsiskaitymo terminas (maturity) – tiekimo arba finansinio instrumento galiojimo terminas.

Sterlingas (Sterling) – taip treiderių žargonu vadinamas Didžiosios Britanijos svaras sterlingas.

Transakcijos kaina (transaction cost) – finansinio instrumento pirkimo ar pardavimo kaina.

Stop-Out – sąskaitos būklė, kada Klientas praranda galimybę valdyti savo sąskaitą, o jos viena ar kelios atidarytos pozicijos priverstinai uždaromos esant bet kuriai artimiausiai prieinamai kainai, kad būtų išlaikytas teigiamas sąskaitos balansas. Stop Out įvyksta, kai procentinis sąskaitos būklės rodiklis (Margin Level) pasiekia reikšmę 30% ir mažiau.

Stop-loss nurodymas (Stop-loss order) – nurodymas pirkti ar parduoti valiutą už fiksuotą arba žemesnę kainą. Šis nurodymas paprastai pateikiamas nuostoliams apriboti, tuo atveju jei rinka pajudėjo priešinga nei tikėtasi kryptimi.

Saugojimas užmokestis (Storage) – tai mokestis už pozicijos perkėlimą nakčiai (overnight). Jis gali būti tiek teigiamas (t. y. pridedamas prie prekybos sąskaitos), tiek neigiamas (nurašomas nuo sąskaitos). Mokesčio dydis priklauso nuo šalių, pagal kurių valiutas įvykdytas sandoris, procentinės normos skirtumo.

Sandorio šalis (counterparty) – vienas iš finansinio sandorio dalyvių.

Vykdymo kaina (Strike Price) – suprantama kaip kaina, už kurią opciono savininkas gali realizuoti savo teisę pirkti/parduoti biržos prekę.

Pardavimo riba (Sell limit) – nurodymas parduoti valiutą už aukštesnį kursą, nei yra rinkoje esamu momentu.

Pardavimo sustabdymas (Sell stop) – nurodymas parduoti valiutą už mažesnį kursą, nei yra rinkoje esamu momentu.

Tendencija (Trend) – pagrindinė rinkos judėjimo kryptis.

Elioto bangų teorija (Elliot wave theory) – kainų judėjimo analizės ir prognozavimo sistema, paremta R. N. Elioto teorija. Pagrindinė padėtis: kainų judėjimas pagrindinės tendencijos kryptimi vyksta penkiomis bangomis, po to seka trys koreguojančios bangos.

Techninė analizė (Technical analysis) – situacijos finansų rinkose vystymosi prognozavimo metodas, analizuojami finansinių aktyvų kainų grafikai ir techninių indikatorių parodymai.

Copyright © 2024 Forex |